چهارشنبه سوری چطور بود

+خوش گذشت

++چی کارا کردین

+++خاطره ای بود تعریف کنید خوشحال میشیم:)

دی:به من خیلی خوش گذشت:))))