سلام

سلامی گرم به تمام دوستان بلاگ

خوبین

خوشین

سلامتیت

چه خبراااا

اوه اوه اوه داشت یادم میرفت

عیدتون مبارک صد سال به این سال ها

امیدوارم سالی باشه براتون پر پول و سالم باشین

خب عید تا الان چی کار کردین کجا رفتین الان کجایین و هر چی دوست داشتین بگبن دیگه راحت باشین

منم میگم چی کارو کردیم

ما هم روز اول عید شرایط کاملا جور شد و ی سری رفتبم مشهد پابوس آقا امام رضا

جای همتون خالی خیلی خوش گذشت و خندیدیم 

حالا چرا خنده

ما وقتی رسیدیم چون برای اولین بار بود گم کردیم و ۳ ساعت داخل شهر علاف شدیم و خیلی چیزای دیگه که در این پارگراف ها جا نمیشه

۲ روز پیش هم برگشتیم و دیرو  هم رفتیم امام زاده داود و کلی خوش گذشت راستی ۵۰۰ تا هم عکس گرفتیم و حال داد😂😂

الانم هم خونه عموم شام هر که دوس داشت بگه آدرس بدم بیاد قدمتون رو چشم

د

"یا حق"