امروز چقدر روز بدی بود برام

خیلییییییی بد نزدیک بود ۵ بار تصادف کنم

خدا خیلی رحم کرد

خدایا شکرت