.

ღ.· ™`·ღکـــــــلــــــــبـــــهـــــ خؤشــــــــــبـــــــختــــــیــــــ.· ™`ღ

تنهاشون نزاریم😔

تغییرات

تغییرات اساسی در راه است ...

دختر بودن کار سختیست

فلانی پسرزاس...اولین فرزندش پسراست...پسر پسر قند عسل,پسر پسر قند و نبات
فلانی زایمان کرد...شکم اولش است؟دختر؟...وای دختر؟...

و هیچ کس ندانست دختری که دیگران برای ورودش به این دنیا از واژه ی (وای)استفاده کردند,اکنون سوگولی پدرش هست و عسل مادرش...
دختر غم خوار مادراست,اولین خمیدگی کمر پدر به چشم دخترش می اید...دختر چین و چروک های اطراف چشم مادر را از بر کرده,مادر امروز یک چین ,بر گوشه ی چشمان معصومت اضافه شده است...ترس از جدایی از پدر,دوری از مادر وجود یک دختر را هزاران بار میلرزاند...
دختر بودن کار دشواریست ,اینک درک میکنی,چرا اولین بار برای وجود پر مهرت (وای)گفتند؟...چون همه میدانستند که ای (وای)تحمل این همه غصه برای تو کمی بزرگ است...
دختر بودن کار سختیست.

بری دیگه برنگردی

امروز چقدر روز بدی بود برام

خیلییییییی بد نزدیک بود ۵ بار تصادف کنم

خدا خیلی رحم کرد

خدایا شکرت

سَََََِِِِِـَََََِِِِِـَََََِِِِِـَََََِِِِِـََََِِِرَََََِِِِِـَََََِِِِِـَََََِِِِِـَََََِِِِِـََََِِِفَََََِِِِِـَََََِِِِِـَََََِِِِِـَََََِِِِِـََََِِِهَََََِِِِِـَََََِِِِِـَََََِِِِِـَََََِِِِِ

سرفه:)
چند قطره خون⭕️:)
دکتر👱🚑
بیمارستان🚨

آزمایش📈
سرطان🏴
شیمی درمانی🙌
کچل شدن😔
ضعیف شدن🙇
گریه های پدر💧
شیون های مادر💔
نگرانیه رفیق😊
دکتر🏥
معاینه💉💊
یواشکی باپدرمادر حرف زدم👥
گریه😭
لبخونی👄
دوهفته قلبش برات میتپه❤️
لبخندمن😌
گریه پدرومادر😓
اشک دوستام:)
گوشی📲
پروفایل مشکی⚫️
4خداحافظی🙌⚡️
آماده رفتن✌️
فشار8
فشار5
فشار3
فشار....
ایست قلبی
شک🙌
خط ممتد-
شک🙌
خط ممتد-
سفیدی مطلق⚪️
قبر⚰
سنگ قبر
خاک
دسته گل💐
لباس مشکی⚫️
تمام شدن من

مُُُُُرد

ُُُمثلا روز مرگم بیاد☺️🙂

مامان بابام گریه کنن☹️🙂بگن دخترمون زود رف😌

رفقا شوکه

 به گوشه زل زده باشن💔❣

بگن چطور مرد اخه😪

اون که سالم بود

مثلا اروم بزارنم تو قبر😑

اشک بریزید بگید نزارینش🙂

اون از تاریکی میترسید😔

رفقام فقط اشک بریزن فقط اشک بریزن💔

مامانم بگه جوون بود😿

عشقم....

نمیخام اشکش دربیاد😔

فقط بدونه بد کرده در حقم😇

ولی بخشیدم💔

 مثلا همه و همه ی ادما تنهام بزارن و اون سنگ لعنتیو بزارن روم💔🌫

مردم با ترحم نگاه جسدم بکنن😏

رفیقام بگن کاش درکش میکردیم یکم😏💔😞

سنگو بزارن و شیشه گلاب رو قبرم بریزن😃🙈🙊

بگن اروم بخاب 🙁

اون موقع قدرمومیدونید💔

به امید اون روز رفیق دعا کن زودتر بیاد🙃

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌❥❥کسے که تورو نمیخواد نمیخواد دیگه... ❥❥

❥❥ خودتو خورد نکن... ❥❥

❥❥تو خودت بشکن... ❥❥

❥❥غصه بخور اما آویزون نشووو... ❥❥

❥❥ برو.. ❥❥

❥❥یه روزے دلش واست تنگ میشه.. ❥❥

❥❥ یه روزے واس تک تک کارات،، نگرانیات ،،گیر دادنات دلش تنگ میشه... ❥❥

❥❥بـــــے صــــــدا بـــــــــــرو.. ❥❥

❥❥ یه روز جای خالیتو حس میکنه... ❥❥

❥❥برووو... ❥❥

❥❥ یه روز تنها آرزوش میشے... ❥❥

❥❥مگه دوسش ندارے؟ ❥❥

❥❥بودنت اذیتش میکنه... ❥❥

❥❥ احساس میکنے داره میپیچونتت؟ ❥❥

❥❥بهتره برے.............. ❥❥

❥❥ یه وقتایے باید رفـــــتــــــــــــــــٔـــ... ❥❥

❥❥اونم با پــــــاے خـــــــودتـــــــــ................ ❥❥

❥❥ باید جاتو ، تو زندگے بعضیا خالے کنے ❥❥

❥❥درسته تو شلوغیا متوجه نمیشن چے میشه............... ❥❥

❥❥ ولی بــدون ❥❥

❥❥یه روزیـــــ ❥❥

❥❥ یه جــــایـــے ❥❥

❥❥ بدجورے یادت مےافتن که دیگه ❥❥

❥❥دیــــــر شده.......... ❥❥

❥❥ کسی که تو رو نمیخواد ،، ❥❥

❥❥نمیخواد دیگه....

#دوست دارم😊💔

گَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِرَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـتَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِوَِـَِـَِـَِـَِـَِــَِـَِ مَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِــَِـَِـَِـَِرَِا

Designed By Erfan Powered by Bayan